Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


Turvallisuus syntyy suunnitelmasta!

"Hyvä pelastussuunnitelma pitää sisällään riittävän evakuointisuunnitelman ja siihen varautumisen mukaanlukien kaikki kiinteistössä olevat ihmiset."

Pelastussuunnitelma laaditaan turvallisuuden varmistamiseksi kiinteistössä. Velvolliset ovat toiminnanharjoittaja sekä rakennuksen omistajat ja haltijat, em. osoittavat pelastussuunnitelmassa, että he ovat tunnistaneet rakennukseen ja toimintaansa liittyvät vaarat ja että he ovat varautuneet näiden vaaratekijöiden varalta.

Parhaimmillaan pelastussuunnitelma toimii yhteisön turvallisuusasiakirjana, josta löytyvät kaikki yhteisön turvallisuuteen liittyvät asiat. Miniminä voidaan pitää, että pelastussuunnitelmassa on otettu huomioon pelastuslain omatoimisen varautumisen sekä tulipalojen ennaltaehkäisyn säännökset. Hyvä pelastussuunnitelma pitää sisällään riittävän evakuointisuunnitelman ja siihen varautumisen mukaanlukien kaikki kiinteistössä olevat ihmiset.

Pelastussuunnitelmassa on hyvä huomioida rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla olevien paloturvallisuusasioiden lisäksi myös kiinteistön käyttäjien esimerkiksi asukkaiden vastuulla olevat asiat. Pelastussuunnitelma on syytä laatia siten, että jokainen kiinteistössä asuva, toimiva tai vieraileva henkilö ymmärtää siihen kirjattujen asioiden vaikutukset turvallisuudelle ja löytää siitä tarvitsemansa tiedot.

Yhtä jokaiselle yhteisölle soveltuvaa pelastussuunnitelmamallia ei ole. Lähtökohtana tulee olla pelastuslain velvoitteiden tunteminen ja niihin vastaaminen. Jokainen yhteisö laatii oman pelastussuunnitelmansa kiinteistössä harjoitettavan toiminnan, toimintaympäristön sekä ennakoitavien vaaratilanteiden perusteella. Parhaaseen tulokseen päästään kun pelastussuunnitelman laatimiseen osallistuvat turvallisuudesta vastaavien lisäksi ne henkilöt, jotka rakennuksessa oleskelevat ja työskentelevät. Suunnitelmavaiheessa on toki suositeltavaa perehtyä myös muiden vastaavien yhteisöjen suunnitelmiin ja ottaa niistä oppia.

Pelastussuunnitelmassa tulee selvittää seuraavat yhteisön omat toimenpiteet:

  • vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät
  • rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt
  • asukkaille ja muille henkilöille annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä
  • asukkaille ja muille henkilöille annettavat ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  • mahdolliset muut kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet.

Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa pelastussuunnitelman laadinnasta